Меню

Доставка

За поръчки над 70 лева с тегло до 10 килограма до офис на Еконт или Спиди - доставката е безплатна.Поръчки с тегло над 10 килограма ,под 70 лева и до личен адрес  - доставката се изчислява долълнително спрямо теглото и условията на куриерската фирма.

При заявка на продукт, който не е посочен в сайта, времето за доставка се договаря допълнително с клиента, като наш представител ще се свърже с вас.

При заявка на аквариум по поръчка времето и условията на доставка се договарят допълнително с клиента, като наш представител ще се свърже в рамките на 24 часа. С приоритет се обработват запитванията за оферта, направени  по e-mail office@aquatica-bg.com

 

Доставката се извършва след като настъпят всички условия, описани по – долу, а именно:
- потвърдена регистрация на клиента,
- направена поръчка за доставка на стока,
- потвърждение на поръчката от страна на Търговеца,
- плащане, в случайте, когато клиентът плаща чрез банков превод на посочена на сайта aquatica-bg.com банкова сметка на Търговеца.


Доставката се осъществява чрез куриерска фирма, на територията на България, до вратата на клиента, в срок до:


а/ от 1 до 5 дни, считано от датата на сключване на договора, в случаите, когато клиентът плаща чрез наложен платеж на куриера при доставка на стоката
б/ от 1 до 5 дни, считано от датата на получаване на плащането, в случаите, когато клиентът плаща  чрез банков превод на посочена на сайта
aquatica-bg.com банкова сметка на Търговеца.


Цената на доставката (до 10 кг) 
- за поръчка до 70 лв. включително –   доставката се изчислява според тарифата на куриерската фирма  ( Еконт или Спиди) и е изцяло за сметка на клиентът. 
- за поръчка над 70 лв. - безплатна доставка само до офиси на Спиди и Еконт . Доставката до личен адрес е споделена.


Цената на доставката (над 10 кгварира в зависимост от теглото и условията на куриерската фирма.

- за поръчка до 70 лв. включително –   доставката е изцяло за сметка на клиента.
- за поръчка над 70 лв. - 
доставката е споделена.
При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на
заявлението за поръчка, но приема стоката при доставка и е на посочения от клиента адрес.


Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху клиента в момента, в който клиентът или посочено от него трето лице, различно от превозвача,
приеме стоките. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. Когато клиентът е
избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от клиента превозвач не е сред превозвачите, предложени от търговеца, рискът
преминава върху клиента при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда клиентът може да претендира за
обезщетение или неустойка към превозвача.

 

Проверка на пратката при доставка:

При получаване стоката от куриер, клиента трябва в негово присъствие да прегледа своята поръчка. Възможността за проверка на пратката преди заплащане е услуга, валидна за всички продукти, предлагани и доставяни от Зоомагазина. Клиента трябва провери дали получава точно това, което си поръчал, да разгледа продукта за следи от удар, драскотини и други видими външни повреди. Ако забележи, че продуктът не е в изрядно състояние, може да откаже поръчката. Ако поръчката е приета, това означава, че тя е доставена без забележки.

 

При получаване на закупената стока, клиентът се задължава да я прегледа и да се увери за нейната цялост и изправност, в присъствието на куриера. В
случай, че бъде установено наличие на повреда, клиентът се задължава в присъствието на куриера да състави двустранен констативен протокол за
повредена стока. В случаите, в които бъде доставена пратка, повредена при нейното транспортиране до клиента, след получаване на констативния протокол,
ТЪРГОВЕЦЪТ заменя стоката със същата по вид и цена стока, а при невъзможност за замяна на стоката, Търговецът възстановява платената от Клиента
сума в срок до 30 дни.


При посочени от клиента неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката за поръчка, както и ако клиентът не бъде намерен от куриера на посочения адрес два пъти или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката, Търговецът изпраща на посочения от клиента имейл за връзка съобщение, с което го кани да се свърже с Търговеца за получаване на стоката. В случай, че клиентът не се свърже в едномесеченсрок, считано от получаване на съобщението, то Търговецът съхранява стоката два месеца от получаване от клиента на съобщението, след изтичането на които Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката, като договорът се прекратява по вина на клиента.


Клиентът има право да се откаже от сключения договор, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да
е разходи, с изключение на разходите посочени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на
приемане на стоките от клиента или от трето лице, различно от превозвача и посочено от клиента. Разходите за връщане на стоките се заплащат от клиента.
При отказ от договора, стоките трябва да бъдат върнати за сметка на клиента в тяхното първоначално състояние, в опаковката, в която се предлагат от
търговеца и със съпровождащата ги документация, предоставена от куриера. Стоките следва да не са използвани и да са във вида, в който са получени от
клиента, както да и бъдат съхранени по начин, който не е нарушил тяхното качество. Клиентът носи отговорност само за намалената стойност на стоките,
причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.


Когато клиентът упражни правото си на отказ, той трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без
неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която клиентът е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора.
Крайният срок се смята за спазен, ако клиентът изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.


Когато клиентът е упражнил правото си на отказ, търговецът възстановява всички суми, получени от клиента, без
неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на клиента да се откаже от договора. Търговецът
няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато клиентът изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен
от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца. Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно
средство, използвано от клиента при първоначалната транзакция, освен ако клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно
средство и при условие че това не е свързано с разходи за клиента. Търговецът може да задържи плащането на сумите, получени от клиента, докато не
получи стоките. Клиентът е длъжен да изпрати или да върне обратно на Търговеца стоките на адрес: Пловдив 4000, бул."6-ти Септември" 112; лице,
упълномощено да получи стоките:   Крум Ганчев.


ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. Предлаганите продукти в
електронния магазин се актуализират на база на наличностите, но е възможно някой продукт да не е наличен поради изчерпване на количествата. Когато
Търговецът не може да изпълни задълженията си по договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми клиента в рамките
на 3 работни дни и да възстанови платените от него суми, ако има такива, или да достави на клиента стоки със същото качество и цена в срок до 30 дни от
датата, на която търговецът е следвало да изпълни задължението си по договора. ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява клиента чрез изпращане на съобщение до
посочения от Клиента електронен адрес. Приема се, че посочения от клиента имейл при регистрацията му е актуален и се проверява редовно. Чрез
изпращане на информация към него се счита, че клиентът е официално информиран със съдържанието й. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за
контакти и/или телефон при подаване на заявката, Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката, но дължи
възстановяване на платените от клиента суми, ако има такива.

 

За нас

Facebook